Schenken & erven

Hoe bespaar ik schenk of erfbelasting?

Schenken & Erven
Wat mooi als je financiële situatie het toelaat om te schenken, bijvoorbeeld aan je kinderen. Zo geef je een mooie bestemming aan een deel van je vermogen. Hoe schenk je slim, hoe voorkom je schenkbelasting? Veel mensen schenken om erfbelasting te beperken voor als je overlijdt. Er zijn veel manieren om schenk of erfbelasting te voorkomen. Daar helpen wij je graag bij, daar zijn wij goed in.

Slim schenken
Erfbelasting besparen
Testamentair executeur
Testamentcheck

Wil je schenken, wil je schenkbelasting besparen?

Om belastingvrij te schenken kun je onder voorwaarden schenkvrijstellingen gebruiken. Er zijn mogelijkheden om de schenkvrijstelling optimaal te benutten.

Schenk slim. Om slim te schenken is het van belang om te weten wat en hoe je wilt schenken en onder welke voorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan contant geld schenken, schenken op papier, schenken met uitsluitingsclausule, een herroepelijke schenking of een schenking met ontbindende of opschortende voorwaarden. En dit allemaal zonder dat een schenking ten koste gaat om zelf in je levensonderhoud te voorzien. Daar helpen wij graag bij.

Werkwijze Slim schenken
Er zijn veel mogelijkheden om te schenken. Het loont de moeite om vooraf te bepalen hoe je dat in jouw situatie het beste regelt. Hoe doen wij dat? Wij stellen een schenkingsplan samen, afgestemd op je wensen en situatie. Zo weet je waar je aan toe bent, op die manier regel je het goed.

Hoe zijn wij je van dienst?

 • Bespreken van je wensen
 • In beeld brengen van je financiële situatie
 • Bepalen wat en/ of hoeveel vermogen je wil schenken
 • De financiële impact van de voorgenomen schenking op je eigen situatie duiden
 • Als je dat wenst ook de financiële impact op de financiële degene die de schenking ontvangt bepalen
 • Analyseren hoe je het beste kan schenken (schenkvorm)
 • Bepalen hoe je schenkbelasting kan besparen
 • Vaststellen van de voorwaarden van de schenking
 • Het juiste moment van de schenking bepalen
 • Vastleggen van de schenking met of zonder notaris
 • Conceptnotitie opstellen, bespreken en definitief maken
 • Concept akten controleren en vervolgens definitief maken
 • Klaar, goed geregeld!

Wil je slim schenken?
Maak een kosteloos kennismakingsgesprek

Erfbelasting besparen

Wil je je nabestaanden goed verzorgt achterlaten? Wil je voorkomen dat je erfgenamen onnodig te veel erfbelasting moeten betalen? Er zijn naast de vrijstelling erfbelasting veel manieren waardoor je erfgenamen erfbelasting kunnen besparen. Wij helpen je en laten zien welke acties je daarvoor kan ondernemen?
Wij kijken verder. Wij kijken namelijk ook naar de situatie voor de erfgenamen en de gevolgen voor de erfbelasting als je partner na jou overlijdt. Daardoor kan je veel erfbelasting besparen. Ook is het vaak niet de wens dat vermogen vererft naar de (toekomstige) partners van kinderen. En vaak heb je iemand in gedachte die je kan vertrouwen en die de kennis en de kunde heeft om je nalatenschap namens jou af te wikkelen.
Een overlijden is emotioneel, het erfrecht is best complex en het afwikkelen van een nalatenschap is niet eenvoudig. Een goede voorbereiding neemt veel zorgen weg, neem dat maar aan.

Hoe zijn wij je van dienst?

 • Bespreken van je wensen en persoonlijke situatie
 • In beeld brengen van je financiële situatie
 • Vermogenspositie voor successiewet vaststellen t.b.v. erfbelasting
 • Indicatief vaststellen van de erfbelasting voor erfgenamen
 • Bepalen hoe je erfbelasting kan besparen
 • Financiële uitwerking van verschillende testamentvormen in beeld brengen (testamentcheck)
 • De financiële impact voor de langstlevende bepalen (is er voldoende inkomen/ vermogen?)
 • Als je dat wenst, de financiële impact bepalen voor andere erfgenamen (bijvoorbeeld kinderen)
 • Vaststellen van eventuele voorwaarden die je aan je nalatenschap wil verbinden
 • Bepalen wie namens jou op mag treden, wie mag de nalatenschap afwikkelen?
 • De bevoegdheden van degene die de nalatenschap afwikkelt bepalen
 • Conceptnotities opstellen, bespreken en definitief maken
 • Concept akten controleren en definitief maken
 • Klaar, goed geregeld

Wil je erfbelasting besparen?
Maak een kosteloos kennismakingsgesprek.

Executeur testamentair

Wie mag je nalatenschap afwikkelen? Namens onze cliënten treden wij als je dat wilt op als testamentair executeur. Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. RFPA is geaccrediteerd testamentair executeur en bij NOVEX aangesloten.

Voordelen
Een ‘externe’ executeur testamentair heeft voordelen. Denk aan ervaring, expertise maar ook aan het ontlasten van de erfgenamen. Ook voorkom je dat kinderen zich onderling ‘ongelijk’ behandeld voelen. Kinderen die niet tot testamentair executeur zijn benoemd kunnen zich achtergesteld voelen ten opzichte van het kind die de taken van de executeur op zich neemt. Dit kan je voorkomen door een externe executeur te benoemen

Wil je je familie ontlasten, wil je je nalatenschap door een deskundige af laten wikkelen?
Maak een kosteloos kennismakingsgesprek.

Testamentcheck

Wat is fiscaal en financieel de toegevoegde waarde van een testament? Dat is wat veel mensen zich afvragen. Veel mensen veronderstellen dat een testament in hun situatie niet nodig is. Daar geven wij definitief duidelijkheid in. Wij laten zien of een testament fiscaal of financieel voordeel biedt. Wij laten zien of je om die reden beter wel een testament kan laten maken.

Wil je weten of een testament in jouw situatie financieel of fiscaal voordeel kan bieden?
Maak een kosteloos kennismakingsgesprek.

RFPA Icon

Stel ons jouw financiele vraag

RFPA

Vertel ons jouw uitdaging en we nemen binnen 24u contact met je op.