Werkgeverschap 2.0

Werkgeverschap 2.0

Je bent of je werkt bij een goede werkgever, daar zijn wij van overtuigd.  Werkgeverschap 2.0 daar bouwen wij graag aan mee. Hoe? Dat leggen wij hieronder aan je uit.
Veel werknemers hebben financiële vragen, of ze verkeren in een persoonlijk situatie waar je ze bij wil helpen. Dat vereist vaak specifieke kennis en vaardigheden. RFPA ondersteunt de HR-afdeling daarbij. Wij maken professionele financiële analyses op werknemersniveau. Daar kom je verder mee.

In welke situaties geven wij ondersteuning

 • Reorganisaties
 • (Langdurige) arbeidsongeschiktheid
 • Ontslag met wederzijds goedvinden of andere ontslagprocedures
 • Willen stoppen met werken op initiatief van de werknemer
 • Een medewerker of de partner is ernstig ziek

Voorbeeld: een werknemer wil stoppen met werken en weet niet of dat financieel haalbaar is. De werkgever kan daarbij helpen.

Voordelen van de analyse voor de organisatie

 • Natuurlijke uitstroom van personeel
 • Ontwikkel-/ en doorstroompotentieel voor personeel
 • De juiste werknemer met intrinsieke motivatie op de juiste plek
 • Meer duidelijkheid voor toekomstige personeelsplanning
 • Onderwerpen worden beter bespreekbaar, je weet beter wat onder personeel leeft
 • Toegevoegde waarde aan goed werkgeverschap

Voordelen voor de medewerker

 • Inzicht en overzicht hebben in de toekomstige financiële situatie
 • Duidelijkheid hebben in de financiële haalbaarheid om (eerder) te stoppen met werken, op korte en langere termijn
 • Regie hebben over de (financiële)
 • Weloverwogen een juist besluit nemen
 • Het geeft rust

Wil je ook het beste voor je personeel en de organisatie? Maak een kosteloos kennismakingsgesprek.

Neem contact op

Een goed financieel besluit nemen is niet eenvoudig. Heb je een financiële vraag, of weet je niet goed waar je met je vraag terecht kunt? Professioneel en persoonlijk, zo helpen wij graag! Het eerste kennismakingsgesprek waarin wij je vragen en onze werkwijze bespreken is kosteloos.